کد خبر 100419

شرکت قند مرودشت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 30 آذر 99 معادل 174,638 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 117 درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شرکت قند مرودشت طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 30 آذر 99 معادل 174,638 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 117 درصد افزایش داشته است.

«قمرو» با سرمایه ثبت شده 400,000 میلیون ریال طی عملکرد 5 ماهه سال مالی منتهی به انتهای تیرماه 1400 مبلغ 508,197 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افت داشته است.

 

ارسال نظر

تازه ها