کد خبر 100363

سود خالص هر سهم در صورت مالی شش ماهه حسابرسی شده شبندر همانند شپنا افزایش یافت اما شراز سود کمتری را نسبت به صورت مالی حسابرسی نشده ارائه کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در ادامه انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌ها، سود خالص هر سهم "شبندر" با افزایش ۱۴ درصدی نسبت به حسابرسی نشده به ۱۲۳.۴ تومان رسید در حالی که "شراز" با کمی کاهش، سود خالص هر سهم برای نیمه اول سال را برابر  ۶۳۶.۲ تومان گزارش کرد. 

پیش از این "شپنا" با افزایش ۱۱ درصدی نسبت به صورت مالی حسابرسی نشده، سود خالص هر سهم را ۸۵.۲ تومان‌ گزارش کرد.

ارسال نظر

تازه ها