کد خبر 81158

آمارهای صادرات شمش و تولیدات فولادی

آمارها نشان می‌دهد که در 10 ماهه نخست سال صادرات شمش فولادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47 درصد رشد داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، آمارهای صادرات شمش و تولیدات فولادی در دوره ۱۰ ماهه امسال به بیش از ۸.۸ میلیون تن رسید که از این میزان بیش از ۶۶ درصد سهم شمش است.

براساس جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، در مدت ۱۰ ماهه امسال پنج میلیون و ۸۲۱ هزار تن شمش فولادی و دو میلیون و ۹۸۴ هزار تن تولیدات فولادی صادر شده است.

صادرات شمش فولادی در دوره ۱۰ ماهه ( منتهی به دی) نسبت به مدت مشابه پارسال که رقم سه میلیون و ۹۷۲ هزار تن بود، رشد ۴۷ درصدی را نشان می دهد، که در این ارتباط صدور بیلت و بلوم با رقم چهار میلیون و ۹۵ هزار تن در مقایسه با دو میلیون و ۵۱۱ هزار تن دوره مشابه سال گذشته افزایش ۶۳ درصدی دارد.

همچنین میزان اسلب صادراتی در مدت این گزارش به رقم یک میلیون و ۷۲۶ هزار تن رسید که نسبت به یک میلیون و ۴۶۱ هزار تن در ۱۰ ماهه ۹۷ رشد ۱۸ درصدی را نشان می دهد.

علاوه براین در بخش صادرات تولیدات فولادی ( مقاطع طویل و تخت) در مجموع رقم دو میلیون و ۹۸۴ هزار تن ثبت شد که نسبت به دو میلیون و ۳۹۶ هزار تن در ۱۰ ماهه سال ۹۷ افزایش ۲۵ درصدی یافت.

سهم مقاطع طویل فولادی در ۱۰ ماهه امسال دو میلیون و ۲۷۱ هزار تن شد که در مقایسه با یک میلیون و ۶۶۵ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال افزایش ۳۶ درصدی دارد.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز در مدت این گزارش ۷۱۳ هزار تن ثبت شد و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته که ۷۳۱ هزار تن بود، کاهش دو درصدی داشت.

بیشترین میزان صادرات تولیدات فولادی در دوره مورد بررسی مربوط به میلگرد با رقم یک میلیون و ۹۱۹ هزار تن است و نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ که یک میلیون و ۲۹۲ هزار تن بود، ۴۹ درصد رشد دارد.

همچنین در بخش صدور مقاطع تخت فولادی بیشترین سهم مربوط به ورق گرم با رقم ۴۶۷ هزار تن است که در مقایسه با ۵۴۹ هزار تن عملکرد ۱۰ ماهه ۹۷ کاهش ۱۵ درصدی را نشان می دهد.

آهن اسفنجی، گندله و کنسانتره سنگ آهن  

عملکرد ۱۰ ماهه امسال در زمینه صادرات آهن اسفنجی نیز رقم ۸۸۶ هزار تن را به ثبت رساند، که در مقایسه با ۵۰۳ هزار تن مدت مشابه سال ۹۷ رشد ۷۶ درصدی را نشان می دهد.

آمارهای انجمن مزبور نشان دهنده صادرات دو میلیون و ۴۱۵ هزار تن گندله سنگ آهن در دوره این گزارش را نشان می دهد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که دو میلیون و ۳۳ هزار تن بود، رشد ۱۹ درصدی دارد.

علاوه براین صدور کنسانتره سنگ آهن در ۱۰ ماهه امسال رقم سه میلیون و ۵۷۹ هزار تن را نشان می دهد و در مقایسه با سه میلیون و ۵۱۸ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد دو درصدی دارد.

به گزارش ایرنا، پیش از این اعلام شد: تولید شمش فولادی در دوره ۱۰ ماهه امسال(منتهی به دی) به رقم ۲۲.۸ میلیون تن رسید که نسبت به دوره مشابه افزایش ۱۱ درصدی دارد.

 فولادسازان کشور در دوره این گزارش، ۲۲ میلیون و ۸۷۳ هزار تن شمش فولادی تولید کردند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ میلیون و ۶۷۹ هزار تن ثبت شده بود.

همچنین فولادسازان در ۱۰ ماهه امسال، ۱۶ میلیون و ۵۹۵ هزار تن انواع مقاطع فولادی (تیرآهن، ناودانی، میلگرد، نبشی، انواع ورق) تولید کردند. آمار تولیدات این بخش در مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود.

تولید ۲۳.۶ میلیون تن آهن اسفنجی

تولید آهن اسفنجی در دوره ۱۰ ماهه امسال به رقم ۲۳ میلیون و ۶۸۷ هزار تن رسید که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۲۱ میلیون و ۹۶۴ هزار تن) رشد هشت درصدی را نشان می دهد.  میزان تولید کنسانتره نیز ۳۹ میلیون و ۳۴۲ هزار تن بود که در مقایسه با۳۸ میلیون و ۱۶۶ هزار تن عملکرد ۱۰ ماهه ۹۷ افزایش سه درصدی یافت.

همچنین میزان تولید گندله به رقم ۳۴ میلیون و ۳۶۸ هزار تن رسید که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۳۵ میلیون و ۱۰۶ هزار تن)، کاهش دو درصدی یافت.

منبع: ایرنا 

ارسال نظر

تازه ها