کد خبر 131844

سخنگوی سازمان انرژی اتمی:

سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران: اقدام ایران برای قطع فعالیت‌ دوربین‌های فرا‌پادمانی به خاطر رفتار ناشایست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. طبق قانون مجلس، تصمیم گرفتیم تمام دوربین‌های فراپادمانی که در سایت‌های هسته‌ای در حال ثبت و ضبط بودند، خاموش شود و از الان هیچ اطلاعاتی ثبت و ضبط نشود. همچنین مقرر شد فعالیت دستگاه اندازه‌گیری بر خط سطح غنا OLEM و فلومتر آژانس در ایران قطع شود. البته بیش از ۸٠ درصد از دوربین‌های موجود آژانس دوربین‌های پادمانی هستند که کمافی‌السابق فعالیت این دوربین‌ها ادامه خواهد یافت.

ارسال نظر

تازه ها