کد خبر 131123

کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شهرداری آبادان مالک مشارکتی متروپل بوده است و تعارض منافع صورت گرفته و مجوز ۴ طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند.

ارسال نظر

تازه ها