کد خبر 130121

رئیس کل بانک مرکزی: طرح یارانه نان در یک استان به صورت آزمایشی اجرایی می شود. این طرح نیازمند زیرساخت هایی است که پیش بینی می شود تا دو ماه آینده، باهمکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این زیرساخت ها آماده شود. وزارت اقتصاد مسئول طراحی و آماده سازی این زیرساخت هاست.

ارسال نظر

تازه ها