کد خبر 129666

موسسه خیریه «آکسفام» هشدار داده است ۲۵۰ میلیون نفر دیگر در جهان در مسیر حرکت به سوی فقر شدید قرار دارند. این سازمان قیمت‌های فزاینده غذا و منابع انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین را از عوامل این روند عنوان کرده است.

ارسال نظر

تازه ها