کد خبر 124749

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دو تا سه سال آینده سرمایه گذاری های امروز به نتیجه می رسد.

ارسال نظر

تازه ها