کد خبر 120935

میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱، ۴/۵ میلیون تومان است که تقریبا پایه حقوق ۳۰ درصد رشد داشته است. سال آینده سقف حقوق ۳۷ میلیون تومان است که این عدد ناخالص است و قاعدتاً با کسری مالیات کمتر خواهد شد.

ارسال نظر

تازه ها