کد خبر 119580

رسولی فاضل ـ نماینده قوه قضاییه در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در صورت الکترونیکی شدن حراج، افراد بیشتری می‌تواند در آن شرکت کنند. همه افراد حقیقی می‌توانند در حراج سازمان اموال تملیکی شرکت کنند.

ارسال نظر

تازه ها