کد خبر 119388

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت با کسری بودجه جدی و محدودیت‌های درآمدی مواجه است. ارز ترجیحی فنر قیمت ها را متراکم نگه داشته است. وقتی دولت سیزدهم را آغاز کردیم بیشتر ارز ترجیحی مصوب مجلس مصرف شده بود.

ارسال نظر

تازه ها