کد خبر 119154

رئیس مجلس، پس از تصویب اصلاحیۀ طرح ساماندهی صنعت خودرو برای واردات مدیریت‌شدۀ خودرو گفت: براساس مصوبۀ مجلس و در چارچوب آئین‌نامه‌ها و مصوبات هیئت‌وزیران امکان واردات خودرو فراهم می‌شود تا هم این انحصار موجود از بین برود و هم ارتقای فنی در کشور ایجاد شود تا این وضع قیمت‌گذاری در خودرو نیز پیش نیاید. با اصلاح مصوبۀ مجلس یکی از تصمیمات بسیار خوب گرفته شد و نظرات شورای نگهبان نیز تأمین می‌شود و ما اینجا از شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا می‌کنیم در سال تولید اجازه دهند بخش صنعت نفس آسوده‌ای بکشد.

ارسال نظر

تازه ها