کد خبر 116390

سخنگوی کمیسیون رونق و جهش تولید مجلس: در حوزه صدور مجوزها، مشکل اصلی موجود در کشور، ذینفع بودن دستگاه ارائه کننده مجوز است که این موضوع در دنیا بی سابقه است.

ارسال نظر

تازه ها