کد خبر 116292

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس:

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس کفت:برگ سبز خودرو قطعا سند رسمی است مجلس طرح استسفاریه نمیدهد. هیچ جای قانون مطلبی مبنی بر اجبار ثبت اموال منقول در دفترخانه نیامده است.

ارسال نظر

تازه ها