کد خبر 110381

ابراهیم نژاد‌رفیعی: جاده‌ای که خبرنگاران در آن تردد کردند، باریک و خاکی بود و اتوبوس کمربند ایمنی نیز نداشت و بنابراین موقع حادثه برخی از همکاران از اتوبوس به بیرون پرت شدند.

ارسال نظر

تازه ها