کد خبر 110252

با تامین واکسن مورد نیاز، نوبت دوم واکسیناسیون کرونا آغاز شد. وزارت بهداشت از گروه های هدف 70 سال به بالا درخواست کرد برای جلوگیری از ازدحام، منتظر پیامک وزارت بهداشت بمانند و خودسرانه مراجعه نکنند.

ارسال نظر

تازه ها