کد خبر 110172

رئیس جمهور منتخب گفت: حتما دولت بورس را بعنوان قلکی برای خودش قرار نخواهد داد که بخواهد کسری بودجه اش را جبران کند. تهیدات لازم برای جبران خسارت سهامداران ایجاد خواهیم کرد. ساز و کار نظارتی را در بورس فعال خواهیم کرد.

ارسال نظر

تازه ها