کد خبر 110168

تعاملی گسترده و متوازن را در سیاست خارجی دنبال خواهیم کرد. هر مذاکره ای که منافع ملی در آن تضمین شود مورد حمایت خواهد بود.

ارسال نظر

تازه ها