کد خبر 109571

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش گفت: قانون رتبه بندی برای معلمان است و مشمول کارکنان اداری نمی شود. تفاوت حقوق این دو گروه باید از طرق دیگری جبران شود

ارسال نظر

تازه ها