کد خبر 109182

همتی گفت: دو راهکار برای تامین این سه میلیون واحد مسکونی داریم؛ سالی ۶۰۰ هزار واحد در طرح مسکن ملی احداث می‌کنیم ضمن اینکه با همکاری نهادهای عمومی دولتی مانند شهرداری‌ها مسکن استیجاری برای جوانان خواهیم ساخت.

ارسال نظر

تازه ها