کد خبر 108852

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار که وام ۵۰۰ میلیونی را از کجا می‌دهید؟ گفت: به وقتش درباره منابع وام ۵۰۰ میلیون تومانی ازدواج خواهم گفت؛ آنهایی که عجول هستند قضاوت های خود را انجام دهند فقط امیدوارم بعد از آن شرمنده نشوند

ارسال نظر

تازه ها