کد خبر 108620

ردکانیان، وزیر نیرو گفت: سعی داریم با تعمیر سریع (سالیانه) برخی از نیروگاه ها و به مدار آوردن آنها و واحد اتمی بوشهر، فشاری در بخش خانگی و تجاری نداشته باشیم.

ارسال نظر

تازه ها