کد خبر 108054

مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی برق کشور گفت: در صورت شناسایی استخراج کنندگان غیر مجاز رمز ارز‌ها با آنان برخود شدید خواهد شد. استخراج کنندگان غیر مجاز رمز ارزها علاوه بر پرداخت جریمه ناشی از آسیب رساندن به شبکه‌های برق، در صورت معرفی به دادگاه محکوم به پرداخت جریمه ی سنگین تری خواهند شد.

ارسال نظر

تازه ها