کد خبر 107833

مخازن نفتی منطقه صنعتی عسقلان در سرزمین های اشغالی هدف قرار گرفت. باوجود تاکید بر صنعتی بودن تاسیسات، ساکنان شهرک های صهیونیستی از بوی عجیب، تنگفی نفس و سوزش گلو شکایت دارند و مقامات از ساکنان منطقه خواسته اند در فضای باز نمانند.

ارسال نظر

تازه ها