کد خبر 98699

در اطلاعیه‌ای

مصوبه شورای عالی بورس در خصوص نحوه پرداخت سود سهام عدالت شرکت های سرمایه پذیر برای ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، شورای عالی بورس در اطلاعیه‌ای مصوبه نحوه پرداخت سود سهام عدالت به کسانی روش های مستقیم و غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند ابلاغ شد. ابلاغیه شورای عالی بورس به شرح زیر است: 

به استحضار می‌رساند، مطابق مصوبه مورخ 22/07/99 شورای عالی بورس مقرر گردید؛ سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر متعلق به سهامداران مشمول سهام عدالت برای سال مالی 1398، نسبت به مشمولینی که روش مستقیم را انتخاب نموده‌اند، به حسابهای معرفی شده توسط سرمایه گذاران و برای مشمولینی که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند به حساب شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت هر استان پرداخت گردد.

بدیهی است؛ شرکتهای سرمایه گذاری استانی باید نسبت به معرفی حساب به شرکتهای سرمایه پذیر اقدام نمایند بگونه‌ای که تا زمان انجام تکالیف قانونی مطابق آیین نامه آزاد سازی سهام عدالت، با ارائه تعهد نامه‌ای به سازمان بورس و بازرس قانونی خود، امکان دخل و تصرف در آن را از خود سلب نمایند.

 

ارسال نظر

تازه ها