کد خبر 95173

پتروشیمی ارومیه ی یک شفاف سازی از بهره برداری از یک طرح جدید خبر داد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، پتروشیمی ارومیه با نماد «شاروم» از بهره برداری از یک طرح جدید خبر داد که به شرح ذیل است:

  • عنوان طرح / پروژه
سولفات پتاسیم  
  • زمان شروع طرح / پروژه
1395/08/02  
  • مدت اجرای طرح / پروژه
45 ماه  
  • بهای تمام شده طرح / پروژه
585,000 میلیون ریال  

  • نتایج مورد انتظار
   
 
  • محصولات حاصل از بهره برداری از طرح/ پروژه جدید
سولفات پتاسیم-اسید کلریدریک  
  • ظرفیت اسمی محصول
سولفات پتاسیم 40هزار تن در سال و اسید کلرید ریک 50هزار تن در سال  
  • ظرفیت عملی بهره برداری از محصول
حدود67.5هزار تن در سال  
  • شرح (شامل جایگاه محصول در درآمد فروش شرکت)
با توجه به راه اندازی خط تولید فوق سبد محصولات شرکت تکمیل تر شده و موجب افزایش فروش شرکت حدود 3000میلیارد ریال با حاشیه سود حدودآ" معادل 23درصد در سال خواهدشد

 

ارسال نظر

تازه ها