کد خبر 50692

طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاهها به تصویب رسید

طرح "تسهیل و رفع موانع تولید" که در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید شرایطی را برای معافیت مالیاتی از محل تجدید ارزیابی تعریف کرده است؛ بر اساس تصمیم گرفته شده امروز شرکت‌هایی مشمول این قانون می‌شوند که شرایط بند "ز" تبصره 10 قانون بودجه سال 97 را داشته باشند. حال سوال این جاست که بند "ز" چیست؟

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به ریاست حسن روحانی و با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه تشکیل شد تصمیمی مبنی بر اینکه شرکت‌های حائز بند "ز" تبصره 10 قانون بودجه سال 97، می‌توانند تا پایان سال 98 با تجدید ارزیابی دارایی خود، سرمایه خود را افزایش دهند و از معافیت مالیاتی برخورد گردند، اتخاذ شد.

بند "ز" چه بود؟

بند "ز" که در آن به عنوان یک شرط در خبر فوق یاد شده است دو شرط دولت برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی در سال 97 بوده است. این دو شرط عبارتند از:

1-شرکت بر اساس صورت‌های مالی سال 96 مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد.  

2-شرکت باید با این تجدید ارزیابی از شمول ماده 141 خارج شود.

این مصوبه با مصوبه اصلی که در دست مجلس است متفاوت است! 

حسن امیری ،معاون سازمان بورس در گفتگو با سایت خبری همفکران، گفت: طرح «تسهیل و رفع موانع تولید» در جهت رونق تولید و توانمندسازی بنگاه ها باید در مجلس و شورای نگهبان تصویب شود تا با تبدیل شدن به قانون قابلیت اجرا پیدا کند، اما مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی درباره شورای هماهنگی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی در سال 97 برای شرکت های زیان ده موضوع دیگری است که  از مسیر این  شورا پیگیری شده است. این خبر برای آنکه قابلیت اجرا پیدا کند باید تبدیل به ابلاغیه و بخش نامه شود.

لازم به ذکر است که مصوبه مجلس برای معافیت مالیاتی  افزایش سرمایه همه شرکت های بازار سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز در صورت تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و  قابلیت اجرا دارد.

این مصوبه شورای هماهنگی مسیر دیگری را طی می کند و با قانونی که در مجلس در حال پیگیری است تفاوت دارد. باید جزییات و شروط این موضوع مشخص شود و یک خبر صرف و بدون ابلاغیه رسمی قابلیت اجرا ندارد. 

مصوبه این شورا با قانونی که در مجلس و  شورای نگهبان در حال بررسی است، تفاوت دارد.

 

 

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها