کد خبر 37375

سهامداران شرکت پتروشیمی خراسان می توانند تا پایان سال جاری سود سال مالی منتهی به 1396/12/30 را دریافت نمایند.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت پتروشیمی خراسان زمان‌بندی پرداخت سود سال مالی منتهی به پایان اسفند 96 را تا پایان سال جاری تمدید نمود. 

خراسان

ارسال نظر

تازه ها