کد خبر 28834

بر اساس اعلام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران افزایش سرمایه این شرکت از دستور کار خارج شده است.

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، پیرو پیشنهاد مورخ 1396/11/16  هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران  به مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر افزایش سرمایه از مبلغ700 میلیارد تومان به 11 میلیارد تومان، به دلیل عدم وصول تائیدیه در مهلت مقرر ، افزایش سرمایه مزبور از دستور کار خارج گردیده است.

ونیکی

 

ارسال نظر

تازه ها