کد خبر 152358

کارنامه بازار گواهی سپرده کالایی در هفته گذشته

معامله ۱۱.۶ میلیون ورقه کالایی در بورس کالا

بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران در هفته دوم خرداد ۱۴۰۲ میزبان معامله بیش از ۱۱.۶ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ۶۸۱ میلیارد تومان بود.

معامله ۱۱.۶ میلیون ورقه کالایی در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران در هفته دوم خرداد ۱۴۰۲ میزبان معامله بیش از ۱۱.۶ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ۶۸۱ میلیارد تومان بود. تمام سکه طلا از لحاظ ارزش معاملات و سیمان از نظر حجم معاملات برتر از سایر دارایی ها، در جایگاه نخست ایستاد.

۱۱ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۹۹۷ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ۶۸۱ میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته معامله شد. ارزش معاملات مربوط به ۵ خرداد ۱۴۰۲ نزدیک یک هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان برای ۱۴ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۸۳۲ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در هفته منتهی به ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار و ۱۰۰ گواهی سپرده تمام سکه طلا به ارزش بیش از ۴۱۴ میلیارد تومان منعقد شد که این دارایی پایه، با سهم ۱۲ درصدی در حجم و ۶۱ درصدی در ارزش، جایگاه دوم را در حجم و نخست را در ارزش به خود اختصاص داد.

در جریان معاملات هفته گذشته، ۴۰۹ هزار و ۵۰۸ اوراق گواهی سپرده شمش طلا در حالی منعقد شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۱۴۳ میلیارد تومان را ثبت کرد.

اوراق مبتنی بر شمش طلا با کسب سهم ۳ درصدی در حجم معاملات در جایگاه پنجم بعد از سیمان، تمام طلا، زعفران و شیشه ایستاد، در حالی که این دارایی با کسب سهم ۲۱ درصدی از ارزش معاملات بعد از تمام سکه طلا در جایگاه دوم ایستاد.

سیمان با ثبت معامله ۸ میلیون و ۳۶۰ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست از نظر حجم را به ثبت رساند و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۸ میلیارد تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۷۲ درصد بود که از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

ارزش معاملات ۹۳۸ هزار و ۱۲۳ گواهی سپرده زعفران بیش از ۳۶ میلیارد و ۱۱۲ میلیون تومان بود و ارزش معاملات ۵۹۶ هزار و ۱۸۴ گواهی سپرده شیشه نیز نزدیک ۷۸ میلیارد و ۸۲۹ میلیون تومان شد. زعفران از نظر حجم با سهم ۸ درصدی در جایگاه سوم و از نظر ارزش با سهم ۵ درصدی در رتبه چهارم ایستاد، درحالی که شیشه به لحاظ حجم با سهم ۵ درصدی در جایگاه چهارم قرار گرفت و از نظر ارزش با کسب سهم ۱۲ درصدی سوم شد.

در هفته ای که گذشت، معامله ۹ هزار و ۹۵۲ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۶۰۸ میلیون تومان در بازار مالی بورس کالا نیز به ثبت رسید. همچنین ۱۳۰ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش بیش از ۳۲.۲ هزار تومان منعقد شد.

35366

35367

35368

ارسال نظر

تازه ها