کد خبر 150860

ارزش قرارداد آتی در بورس کالا به 1000 میلیارد تومان رسید

بررسی معاملات هفتگی بازار قراردادهای آتی در بورس کالای ایران نشان می دهد بیش از ۶۱ هزار و ۸۹۶ قرارداد به ارزش نزیک هزار میلیارد تومان در هفته دوم اردیبهشت منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به احاظ حجم رشد ۶۴ درصدی و از نظر ارزش افزایش ۱۸۳ درصدی داشته است.

ارزش قرارداد آتی در بورس کالا به 1000 میلیارد تومان رسید

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بررسی معاملات هفتگی بازار قراردادهای آتی در بورس کالای ایران نشان می دهد بیش از ۶۱ هزار و ۸۹۶ قرارداد به ارزش نزیک هزار میلیارد تومان در هفته دوم اردیبهشت منعقد شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به احاظ حجم رشد ۶۴ درصدی و از نظر ارزش افزایش ۱۸۳ درصدی داشته است. قرارداد آتی واحدهای صندوق طلا به لحاظ حجم و ارزش معاملات در رتبه نخست بازار قراردادهای آتی ایستاد. دارایی تازه این بازار هم با معامله ۱۱ هزار و ۶۹۱ قرارداد به ارزش نزدیک ۴۵ میلیارد تومان جایگاه سوم را از آن خود کرد.

۶۱ هزار و ۸۹۶ قرارداد آتی به ارزش نزدیک ۹۹۹ میلیارد و ۸۰۷ میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته دوم اردیبهشت منعقد شد. بیشترین سهم معاملات بازار قراردادهای آتی به لحاظ حجم و ارزش متعلق به صندوق طلا با ۲۴ هزار و ۷۰۱ قرارداد به ارزش بیش از ۸۳۳ میلیارد تومان برای ۵ موعد تحویلی خرداد، مرداد، مهر، آذر و بهمن ۱۴۰۲ بود.

برای زعفران نیز ۲۴ هزار و ۳۶۴ قرارداد به ارزش بیش از ۱۱۵ میلیارد و ۷۶۷ میلیون تومان در ۳ موعد تحویلی اردیبهشت، تیر و شهریور ۱۴۰۲ در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت منعقد شد.

دارایی تازه وارد این بازار یعنی شمش طلا نیز شاهد رشد قراردادها و انعقاد ۱۱ هزار و ۶۹۱ قرارداد به ارزش بیش از ۴۵ میلیارد تومان در دو موعد تحویل اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ بود.

نقره هم با منعقد شدن یک هزار و ۱۴۰ قرارداد به ارزش نزدیک ۵ میلیارد و ۷۶۶ میلیون تومان در ۲ موعد تحویلی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۲ روبه رو بود.

سهم صندوق طلا از حجم معاملات به ۴۰ درصد و از ارزش ۸۳ درصد بود و به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم و ارزش در جایگاه نخست ایستاد.

زعفران با سهم ۳۹ درصدی در حجم و ۱۲ درصدی از ارزش کل معاملات قراردادهای آتی بعد از صندوق طلا در هر دو آیتم در رتبه دوم جای گرفت.

سهم شمش طلا از حجم معاملات ۱۹ درصد و از ارزش ۴ درصد بود و این دارایی در هر دو آیتم سوم شد.

 

 

 

35168

35169

35170

ارسال نظر

تازه ها