کد خبر 148554

معاملات اوراق بدهی در سال 1401 چگونه بود ؟

ارزش معاملات اوراق بدهی در ماه‌های پایانی سال رشد چشمگیری داشت اما در سراسر سال گذشته در روزهای دوشنبه بیش از 90 درصد ارزش معاملات بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت.

معاملات اوراق بدهی در سال 1401 چگونه بود ؟

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد ، در سال 1401 خرید و فروش اوراق بدهی در بازار ثانویه روند ثابتی نداشت و بخش بزرگی از معاملات آن در روزهای دوشنبه انجام شد به طوری که در روزهای دوشنبه بیش از 90 درصد ارزش معاملات بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت و معاملات سهام را تحت شعاع قرار می‌داد. 

ارزش معاملات اوراق بدهی در ماه‌های پایانی سال رشد چشمگیری داشت به طوری که رقم متوسط آن در سه ماه پایانی سال بیشترین ارقام سال را ثبت کرد.

بیشترین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار سهام به روز دوشنبه 15 فروردین ماه برمی‌گردد که 182 هزار و 927 میلیارد تومان ارزش داشت که بالاترین رقم در دو سال اخیر است.

روند ارزش معاملات اوراق در بازار ثانویه 

در فروردین ماه ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 29 هزار و 929 میلیارد تومان بود که سهم اوراق از معاملات کل بازار سهام به طور متوسط 27 درصد بود. در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ارزش معاملات اوراق روند صعودی داشت. در اردیبهشت ارزش معاملات اوراق 32 هزار و 455 میلیارد تومان و در خرداد ماه به 33 هزار و 993 میلیارد تومان  رسید. سهم اوراق از معاملات بازار به طور میانگین در اردیبهشت 27 درصد و در خرداد 43 درصد بود.

در تیر ماه ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 25 هزار و 155 میلیارد تومان بود که سهم اوراق از معاملات کل بازار سهام به طور متوسط 58 درصد بود. سهم اوراق در مرداد ماه به 72 درصد رشد کرد و به طور متوسط ارزش روزانه آن 42 هزار و 608 میلیارد تومان بود. 

شهریور ماه افت معاملات اوراق بود. میانگین ارزش معاملات اوراق 33 هزار و 520 میلیارد تومان بود. 

در مهر ماه ارزش معاملات اوراق به طور متوسط 34 هزار و 283 میلیارد تومان بود که 59 درصد از کل معاملات بازار را شامل می‌شود. ارزش معاملات اوراق در آبان 31 هزار و 427 میلیارد تومان و در آذر 33 هزار و 190 میلیارد تومان بود که به ترتیب 59 و 44 درصد از کل معاملات بازار سهم داشت.

اما زمستان موعد افزایش معاملات اوراق بود. در دی ماه ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 47 هزار و 960 میلیارد تومان شد و سهم آن 29 درصد از کل معاملات بازار بود. در بهمن نیز ارزش معاملات اوراق به طور میانگین روزانه 48 هزار و 791 میلیارد تومان شد که 45 درصد از کل معاملات بازار را تشکیل داد. در آخرین ماه سال نیز ارزش معاملات اوراق به طور میانگین به 51 هزار و 303 میلیارد تومان رسید که 62 است. /اکوایران

بورس

 

 

ارسال نظر

تازه ها