کد خبر 148376

ثبت افزایش سرمایه ۷ شرکت بورسی

۷ شرکت بورسی افزایش سرمایه خود را ثبت کردند.

ثبت افزایش سرمایه ۷ شرکت بورسی

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ۷ شرکت، سخواف، والبر، دتهران، قمرو، کلر، فلامی و وپاسار افزایش سرمایه خودرا ثبت کردند و سهامداران می‌توانند در صورت داشتن نماد در سبد خود آن را مشاهده کنند. همچنین نماد اوان پیشنهاد افزایش سرمایه ۵۶۰ درصدی را از آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران در کدال ثبت کرد.

جزئیات دقیق‌تر در جدول زیر آمده است.

148717

ارسال نظر

تازه ها