کد خبر 148353

کارنامه هفتگی بازار اوراق مبتنی بر کالا

معامله ۲۰/۸ میلیون گواهی سپرده در بورس کالا

بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران در هفته گذشته میزبان معامله بیش از ۲۰.۸ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۷۷۵ میلیارد تومان بود.

معامله ۲۰/۸ میلیون گواهی سپرده در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالای ایران در هفته گذشته میزبان معامله بیش از ۲۰.۸ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۷۷۵ میلیارد تومان بود. سیمان از لحاظ حجم و سکه امامی (تمام) به لحاظ ارزش معاملات برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستادند و هفته گذشته دارایی جدید این بازار یعنی شمش طلا نیز با معامله ۸۹ هزار و ۵۳۲ گواهی، آمار قابل قبولی را به ثبت رساند.

۲۰ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۸۵۰ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۷۷۵ میلیارد و ۲۳۷ میلیون تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته معامله شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۱۹ اسفند نیز بیش از ۵۴۸ میلیارد تومان برای ۱۴ میلیون و ۹۹۴ هزار و ۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته، یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۷۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا (تمام) در حالی منعقد شد که این دارایی پایه ارزش نزدیک ۳۴۶ میلیارد و ۸۰۹ میلیون تومان را ثبت کرد.

اوراق مبتنی بر تمام سکه طلا با کسب سهم ۴۵ درصدی در ارزش معاملات در جایگاه نخست ایستاد. سکه طلا (تمام) سهم ۶ درصدی در حجم معاملات داشت و جایگاه سوم را در حجم کل بازار گواهی سپرده کالایی پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۱۱ میلیون و ۵۸۱ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست از نظر حجم را به ثبت رساند و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۵۶ درصد بود که از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ۲۶ اسفند ۷ میلیون و ۵۵ هزار و ۶۴۱ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۳۰۵ میلیارد و ۶۷ میلیون تومان منعقد شد که این دارایی پایه، با سهم ۳۴ درصدی در حجم و ۳۹ درصدی در ارزش جایگاه دوم را در دو آیتم به خود اختصاص داد.

ارزش معاملات ۷۳۱ هزار و ۳۷۱ گواهی سپرده شیشه نیز به بیش از ۸۳ میلیارد و ۲۹۱ تومان رسید و این دارایی توانست مقام چهارم را از لحاظ حجم بعد از سیمان، زعفران و سکه طلا و مقام سوم را از نظر ارزش پس از سکه طلا (تمام) از آن خود کند. این دارایی پایه توانست سهم ۴ درصدی از حجم کل معاملات گواهی سپرده کالایی و سهم ۱۱ درصدی از ارزش کل این معاملات را به خود اختصاص دهد.

در هفته ای که گذشت معامله ۴۸ هزار و ۳۴۱ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۸۷۵ میلیون تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید. همچنین ۲۶۵ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش بیش از ۵۰.۷ میلیون تومان منعقد شد.

در هفته گذشته همچنین شاهد اضافه شدن دارایی جدید و جذاب دیگر به بازار گواهی سپرده کالایی بورس کالا بودیم به گونه ای که در نخستین هفته از راه اندازی ابزار گواهی سپرده شمش طلا ۸۹ هزار و ۵۳۲ گواهی به ارزش نزدیک ۲۵ میلیارد و ۵۹۳ میلیون تومان منعقد شد.

34930

34931

34932

ارسال نظر

تازه ها