کد خبر 147671

رشد بیش از ۹۱.۹ درصدی حجم کل معاملات بورس در هفته گذشته

در هفته که گذشت حجم کل معاملات به میزان ۹۸ هزار میلیون سهم بود که نسبت به هفته ما قبل خود با رشد ۹۱.۹ درصدی همراه شد.

رشد بیش از ۹۱.۹ درصدی حجم کل معاملات بورس در هفته گذشته

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در هفته که گذشت حجم کل معاملات به میزان ۹۸ هزار میلیون سهم بود که نسبت به هفته ما قبل خود با رشد ۹۱.۹ درصدی همراه شد. همچنین ارزش معاملات به مقدار ۶۵۸۸۷۰ میلیارد ریال بود که نسبت به هفته ماقبل خود با رشد ۸۱.۲ درصدی همراه شد، گفتنی است که دفعات معاملات بورس در هفته گذشته نسبت به هفته ما قبل خود نیز رشد ۸۰.۶ درصدی داشت.

41856_204

در هفته گذشته ارزش معاملات و حجم آن در بازار اول سهام به ترتیب با رشد ۷۳.۲ درصدی و رشد ۶۴.۷ درصدی نسبت به هفته ماقبل خود همراه شد، همچنین ارزش معاملات و حجم آن در بازار دوم سهام نیز با رشد ۱۲۵.۲ درصدی و ۱۴۸.۱ درصدی همراه بود. تعداد دفعات معاملات این بازار نیز رشد ۹۲.۵ درصدی داشته است.

گفتنی است که ارزش معاملات و حجم آن در بازار بدهی با رشد ۴۷۶ درصدی و ۴۲۹ درصدی همراه شد، همچنین در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات با رشد ۸۸.۷ درصدی و حجم آن با رشد ۱۶۶ درصدی همراه بود. تعداد دفعات معاملات در این بازار نیز رشد ۴۴.۱ درصدی داشته است.

رشد بیش از ۳۳.۲ درصدی شاخص کل بورس در هفته گذشته نسبت به ابتدای سال

شاخص کل بورس در پایان هفته گذشته روی پله یک میلیون و ۸۲۱ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۹.۹ درصدی داشت و نسبت به ابتدای سال با رشد ۳۳.۲ درصدی همراه شد.

شاخص کل هم وزن نیز در پایان هفته گذشته روی پله ۵۳۷ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ما قبل خود رشد ۶.۸ درصدی داشت و نسبت به ابتدای سال با رشد ۵۴.۴ درصدی همراه شد، همچنین شاخص کل صنعت نیز در پایان هفته گذشته روی پله یک میلیون و ۷۳۵ هزار واحد ایستاد که نسبت به هفته ماقبل خود رشد ۱۰.۸ درصدی داشت./ایبنا

41857_967

ارسال نظر

تازه ها