کد خبر 147631

در هفته منتهی به ۱۲ اسفند،

معامله 110 هزار قرارداد آتی در بازار مشتقه

۱۰۹ هزار و ۷۴۰ قرارداد آتی به ارزش بیش از هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۱۲ اسفند منعقد شد.

معامله 110 هزار قرارداد آتی در بازار مشتقه

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نزدیک ۱۱۰ هزار قرارداد آتی به ارزش بیش از هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان در بازار قراردادهای آتی در هفته منتهی به ۱۲ اسفند منعقد شد که به لحاظ حجم افزایش ۲۸ درصدی و از نظر ارزش افزایش ۴۲.۴ درصدی را شاهد بود. صندوق طلا به لحاظ ارزش معاملات و زعفران از نظر حجم معاملات در رتبه نخست بازار قراردادهای آتی ایستاد.

۱۰۹ هزار و ۷۴۰ قرارداد آتی به ارزش بیش از هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۱۲ اسفند منعقد شد. بیشترین سهم معاملات بازار قراردادهای آتی به لحاظ حجم متعلق به زعفران با ۷۳ هزار و ۷۳۶ قرارداد به ارزش بیش از ۳۶۴ میلیارد تومان برای ۴ موعد تحویلی اسفند ۱۴۰۱ و اردیبهشت، تیر و شهریور ۱۴۰۲ بود.

برای صندوق طلا نیز ۳۴ هزار و ۶۰ قرارداد به ارزش بیش از ۸۹۱ میلیارد تومان در ۵ موعد تحویلی فروردین، خرداد، مرداد، مهر و آذر ۱۴۰۲ در هفته منتهی به ۱۲ اسفند منعقد شد.

نقره هم با منعقد شدن هزار و ۹۴۴ قرارداد به ارزش بیش از ۵ میلیارد و ۹۶۶ میلیون تومان در یک موعد تحویلی اسفند ۱۴۰۱ روبه رو بود.

زعفران با سهم ۶۷ درصدی در حجم بیشترین سهم را از حجم قراردادهای آتی در اختیار داشت و در جایگاه اول ایستاد. به لحاظ ارزشی این دارایی با سهم ۲۹ درصدی از کل معاملات قراردادهای آتی در رتبه دوم جای گرفت.

سهم صندوق طلا از حجم معاملات به ۳۱ درصد و از ارزش ۷۱ درصد بود و به این ترتیب صندوق طلا به لحاظ حجم در جایگاه دوم و به لحاظ ارزش در جایگاه اول ایستاد.

34798

34799

34800

ارسال نظر

تازه ها