کد خبر 147595

کارنامه هفتگی بازار اوراق مبتنی بر کالا

رشد حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی در بورس کالا

۱۸ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۳۵۸ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۸۳۵ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته منعقد شد.

رشد حجم و ارزش معاملات اوراق گواهی در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در بازار گواهی سپرده بورس کالا، بیش از ۱۸.۲ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش نزدیک ۸۳۵ میلیارد تومان در هفته دوم اسفند (منتهی به ۱۲ اسفند) منعقد شد که نسبت به هفته نخست اسفند به لحاظ حجم افزایش ۲۰ درصدی و به لحاظ ارزش افزایش ۷ درصدی داشت. سیمان از لحاظ حجم و سکه امامی (تمام) به لحاظ ارزش معاملات برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستاد.

 ۱۸ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۳۵۸ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۸۳۵ میلیارد و ۱۷۷ میلیون تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته منعقد شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۵ اسفند نیز بیش از ۷۸۱ میلیارد تومان برای ۱۵ میلیون و ۲۰۷ هزار و ۹۹۲ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته، یک میلیون و ۶۵۱ هزار و ۴۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا (تمام) در حالی منعقد شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۵۱۶ میلیارد و ۷۵۸ میلیون تومان را ثبت کرد.

اوراق مبتنی بر تمام سکه طلا با کسب سهم ۶۲ درصدی در ارزش معاملات در جایگاه نخست ایستاد. سکه طلا (تمام) سهم ۹ درصدی در حجم معاملات داشت و جایگاه سوم را در حجم کل بازار گواهی سپرده کالایی پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۱۱ میلیون و ۵۵۵ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست از نظر حجم را از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۱۰ میلیارد و ۷۸۵ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۶۴ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ۱۲ اسفند ۳ میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۴۶ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۱۶۵ میلیارد و ۵۲۱ میلیون تومان منعقد شد که این دارایی پایه، با سهم ۲۱ درصدی در حجم و ۲۰ درصدی در ارزش جایگاه دوم در هر دو آیتم را به خود اختصاص داد.

ارزش معاملات یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۲۹ گواهی سپرده شیشه نیز به نزدیک ۱۳۹ میلیارد و ۴۹۱ تومان رسید و این دارایی توانست مقام چهارم را از لحاظ حجم بعد از سیمان، زعفران و سکه طلا و مقام سوم را از نظر ارزش پس از سکه طلا (تمام) و زعفران از آن خود کند. این دارایی پایه توانست سهم ۶ درصدی از حجم کل معاملات گواهی سپرده کالایی و سهم ۱۷ درصدی از ارزش کل این معاملات را به خود اختصاص دهد.

در هفته ای که گذشت معامله ۳۱ هزار و ۷۳۰ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۲ میلیارد و ۵۲۲ میلیون تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید. همچنین ۵۳ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش بیش از ۹ میلیون تومان منعقد شد.

34791

34792

34793

 

 

 

ارسال نظر

تازه ها