کد خبر 146796

کارنامه هفتگی بازار اوراق مبتنی بر کالا

دادوستد ۱۵.۲ میلیون اوراق گواهی در بورس کالا

در هفته منتهی به ۲۸ بهمن، در بازار گواهی سپرده بورس کالا، بیش از ۱۵.۲ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش نزدیک ۹۹۸.۵ میلیارد تومان در هفته چهارم بهمن (منتهی به ۲۸ بهمن) دست به دست شد

دادوستد ۱۵.۲ میلیون اوراق گواهی در بورس کالا

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در بازار گواهی سپرده بورس کالا، بیش از ۱۵.۲ میلیون ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش نزدیک ۹۹۸.۵ میلیارد تومان در هفته چهارم بهمن (منتهی به ۲۸ بهمن) دست به دست شد که نسبت به هفته سوم به لحاظ ارزش افزایش ۱۳ درصدی را ثبت کرد. سیمان از لحاظ حجم و تمام سکه به لحاظ ارزش معاملات برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستاد.

۱۵ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۷۸ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۹۹۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۱ بهمن نیز بیش از ۸۸۳.۵ میلیارد تومان برای ۱۶ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۳۳۱ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته، یک میلیون و ۸۲۹ هزار و ۶۰۰ اوراق گواهی سپرده تمام سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۴۷۱ میلیارد و ۸۲۳ میلیون تومان را ثبت کرد. در این مدت همچنین ۳ میلیون و ۹۷۳ هزار و ۷۰۰ گواهی ربع سکه به ارزش بیش از ۳۲۵ میلیارد و ۶۶۱ میلیون تومان دادوستد شد.

اوراق مبتنی بر تمام سکه طلا با کسب سهم ۴۷ درصدی و ربع سکه طلا با کسب سهم ۳۳ درصدی در ارزش معاملات به ترتیب در جایگاه نخست و دوم ایستاد. ربع سکه سهم ۲۶ درصدی و تمام سکه سهم ۱۲ درصدی در حجم معاملات داشت و به این ترتیب ربع سکه جایگاه دوم و تمام سکه جایگاه چهارم را در حجم کل بازار گواهی سپرده کالایی از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۵ میلیون و ۹۳۷ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست از نظر حجم را از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۴ میلیارد و ۹۶۲ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۳۹ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ۲۸ بهمن ۲ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۲۵۰ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۸۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، با سهم ۱۷ درصدی در حجم و ۹ درصدی در ارزش جایگاه سوم در حجم و چهارم در ارزش را به خود اختصاص داد.

ارزش معاملات ۹۲۳ هزار و ۴۷۳ گواهی سپرده شیشه نیز به بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان رسید و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از تمام سکه و ربع سکه و مقام پنجم را از نظر حجم بعد از سیمان، ربع سکه، زعفران و تمام سکه از آن خود کند. این دارایی پایه توانست سهم ۶ درصدی از حجم کل معاملات گواهی سپرده کالایی و سهم ۱۱ درصدی از ارزش کل این معاملات را به خود اختصاص دهد.

در هفته ای که گذشت معامله ۸ هزار و ۷۴۵ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۶۷۰ میلیون تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید. همچنین ۳۱۰ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش بیش از ۵۲.۷ میلیون تومان دست به دست شد.

image_2023-02-18_142552571

34680

34679

ارسال نظر

تازه ها