کد خبر 140478

نماد بورسی زعفران در بورس کالا افتتاح شد

محمودرضا سالار، مجری طرح تولید پیاز استاندارد هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام با اعلام خبر افتتاح نماد بورسی زعفران شرکت کشاورزی مدبر کشت توس گفت: یکی از حلقه های اساسی در زنجیره ارزش زعفران موضوع آموزش است که در حوزه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و حتی بورس کالا در بخش زعفران انجام می شود.

نماد بورسی زعفران در بورس کالا افتتاح شد

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مجری طرح تولید پیاز استاندارد هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام با اعلام خبر افتتاح نماد بورسی زعفران شرکت کشاورزی مدبر کشت توس گفت: یکی از حلقه های اساسی در زنجیره ارزش زعفران موضوع آموزش است که در حوزه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و حتی بورس کالا در بخش زعفران انجام می شود.

محمودرضا سالار، مجری طرح تولید پیاز استاندارد هلدینگ کشاورزی ستاد اجرایی فرمان امام گفت: برای نگهداری زعفران تولید شده در کشور، انبار بورس کالای زعفران را تاسیس کردیم و نماد بورس مدبر توس که در سازمان بورس ثبت شده است از روز یکشنبه هشت آبان ماه افتتاح شد و جمع آوری زعفران در مسیر درست قرار گرفت.

سالار با اشاره به اهمیت نقش آموزش در حوزه زعفران بیان می کند: یکی از حلقه های اساسی در زنجیره ارزش زعفران موضوع آموزش است که در حوزه کاشت، داشت، برداشت، فرآوری و حتی بورس کالا در بخش زعفران انجام می شود؛ زنجیره ای که اکنون با تکمیل حلقه به حلقه آن به مرحله مطلوبی رسیده است.

مجری طرح تولید پیاز استاندارد هلدینگ کشاورزی ستاد تاکید می کند در حوزه صادرات نیز بخشی از روند ارسال زعفران به خارج از مرزهای کشور از طریق انبار بورس کالای ایران انجام میشود؛ صادراتی که در گذشته هم بوده اما اکنون مسیر استمرار آن تسهیل شده است.

انبار شرکت کشاورزی مدبر کشت توس از روز یکشنبه یک آبان فعال شده و با نماد زعف۰۲۱۰پ۲۳ آماده پذیرش محصول مشتریان است. گشایش نماد هم بعدا اعلام میشود.

ارسال نظر

تازه ها