کد خبر 139516

افزایش 20 درصدی ضریب اوراق تبعی صندوق های با درآمد ثابت

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه، از موافقت هیات مدیره سازمان بورس با افزایش ضریب اوراق تبعی منتشر شده از طرف این صندوق برای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خبر داد.

افزایش 20 درصدی ضریب اوراق تبعی صندوق های با درآمد ثابت

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ضریب اوراق تبعی منتشر شده از طرف صندوق توسعه در نصاب سهام صندوق های با درآمد ثابت 20 درصد افزایش یافت.

قادر معصومی خانقاه، مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه، از موافقت هیات مدیره سازمان بورس با افزایش ضریب اوراق تبعی منتشر شده از طرف این صندوق برای صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت خبر داد.

معصومی خانقاه گفت: با توجه به انتشار اوراق تبعی از نوع تامین مالی توسط صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه و با توجه به شرایط خاص این صندوق، هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش ضریب این اوراق در نصاب سهام صندوق های با درآمد ثابت از 50 درصد به 70 درصد موافقت کرد.

مدیر صندوق توسعه بازار سرمایه افزود: این بدان معناست که صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت زمانی که اوراق تبعی را از صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه بازار سرمایه خریداری می کنند به ازای خرید هر ده ریال، معادل هفت ریال در نصاب سهام آنها لحاظ خواهد شد./بورس 24

ارسال نظر

تازه ها