کد خبر 138221

نتیجه هجدهمین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج نوزدهم در سال 1401 اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، نتیجه هجدهمین مرحله از حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال 1401 (مورخ 29 شهریور1401)، نشان می دهد در این مرحله دولت با مجوز بانک مرکزی 50.3 هزار میلیارد ریال اوراق را در بازار اولیه بورس به فروش رسانده است.

در این مرحله اوراق آراد 112 با نرخ بازدهی در سررسید 22.01 و آراد 114 با نرخ بازدهی در سررسید 21.59 به فروش رسیده است. 

2500 میلیارد تومان از اوراق فروش رفته با نام آراد 113 از طریق پذیره نویسی به فروش رفته است.

جزئیات فروش اوراق در مرحله هجدهم سال جاری به شرح زیر است:

14010630000880_Test_NewPhotoFree

نابراین گزارش، حراج جدید اوراق یاد شده در تاریخ 6 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

 

ارسال نظر

تازه ها