کد خبر 135748

معاملات گواهی سپرده در هفته سوم مرداد؛

در معاملات بازار گواهی سپرده بورس کالا در هفته گذشته سکه از لحاظ ارزش و سیمان به لحاظ حجم برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستاد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته سوم مرداد، ۴ میلیون و ٨٧٣ هزار و ٢٢٩ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ١٨٧ میلیارد و ۵٣٠ میلیون تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ١۴ مرداد بیش از ٨٠٧ میلیارد و ٣۶٩ میلیون تومان برای ١٨ میلیون و ٢٢۵ هزار و ۶٢۴ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، ٧١٨ هزار و ١٠٠ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ١٠٧ میلیارد و ٩٠ میلیون تومان به لحاظ ارزشی صدرنشین شد و با کسب سهم ۵٧ درصدی در ارزش معاملات و سهم ١۵ درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست از لحاظ ارزش و جایگاه سوم از لحاظ حجم را از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ٢ میلیون و ۶١٠ هزار گواهی سپرده رتبه اول را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ٢ میلیارد و ٢٩ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۵۴ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته سوم مرداد، یک میلیون و ٢٣٧ هزار و ٩٧۶ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۵٢ میلیارد و ١٢١ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه رتبه دوم در حجم و ارزش معاملات به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ٢۵ درصد و از ارزش کل معاملات ٢٨ درصد برآورد شد.

ارزش معاملات ٣٠۷ هزار و ١٢۴ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ٢۶ میلیارد و ٢٨۶ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ١۴ درصدی را از ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود.

در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای ٢ دارایی نخود و زیره سبز در هفته قبل در مجموع ٢٩ قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک ٢ میلیون و ٢۴٨ هزار تومان را به ثبت رساند.

 

ارسال نظر

تازه ها