کد خبر 134752

معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اعلام کرد

معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران اعلام کرد: شفافیت کامل در خریدهای تخصصی شهرداری با خرید ۲۳۰ میلیارد تومان قیر، میلگرد و سیمان و جلوگیری از فساد در فرآیند خرید و صرفه جویی حدود ۴۰ درصد در این روش خرید انجام شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران درباره اقدام عملی در مبارزه با فساد اعلام کرد، با استفاده از سازوکارهای بورس کالا علاوه بر جلوگیری از ایجاد بسترهای فسادزا در فرآیند خرید، صرفه جویی ۴۰ درصدی نیز شکل گرفت.

به نقل از شهرداری تهران ، معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با ارایه گزارش درباره اقدام عملی از سوی شهرداری تهران در مبارزه با فساد با تاکید روی خرید از بازار شفاف بورس کالا اعلام کرد: شفافیت کامل در خریدهای تخصصی شهرداری با خرید ۲۳۰ میلیارد تومان قیر، میلگرد و سیمان و جلوگیری از فساد در فرآیند خرید و صرفه جویی حدود ۴۰ درصد در این روش خرید انجام شد.

گزارش کامل عملکرد سایر معاونت های شهرداری تهران را اینجا بخوانید.

یش تر معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گزارشی درباره تداوم برنامه خریدهای شهرداری از بورس کالا و صرفه جویی از محل این خریدها در سازوکارهای شفاف بورس کالا خبر داده بود. این در حالی است که شهرداری تهران در یک سال اخیر با محور جدی به دنبال عرضه و فروش اموال مازاد و املاک و مستغلات از بستر بورس کالاست. به نظر میرسد سازوکارهای لازم برای فروش املاک مازاد شهرداری تعبیه شده و براساس اعلام بورس کالا زیرساخت ها و امور محوله نهایی شده است. شهرداری تهران هم پیش تر اعلام کرده بود که با تمهیدات صورت گرفته به زودی املاک خود را در بستر بورس کالا عرضه و به فروش میرساند.

ارسال نظر

تازه ها