کد خبر 132956

ارزش معاملات بازار قراردادهای آتی در خرداد امسال از ۱.۵ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرد. حجم قراردادهای منعقده در بازار آتی در دوره مذکور به ۱۹۹ هزار و ۵۳ قرارداد رسید؛ به این ترتیب در آخرین ماه از بهار ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۲۱ درصدی در حجم و ۹۱ درصدی در ارزش قراردادهای آتی نسبت به اردیبهشت امسال بودیم.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، ارزش دست به دست شدن ۱۹۹ هزار قرارداد آتی در خرداد به بیش از ۱.۵ همت رسید. حجم معاملات افزایش ۲۱ درصدی و اررش معاملات افزایش ۹۱ درصدی را به ثبت رساند.

ارزش معاملات بازار قراردادهای آتی در خرداد امسال از ۱.۵ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرد. حجم قراردادهای منعقده در بازار آتی در دوره مذکور به ۱۹۹ هزار و ۵۳ قرارداد رسید؛ به این ترتیب در آخرین ماه از بهار  ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۲۱ درصدی در حجم و ۹۱ درصدی در ارزش قراردادهای آتی نسبت به اردیبهشت امسال بودیم.

در جریان معاملات خرداد، تعداد ۱۱۲ هزار و ۹۳۲ قرارداد آتی زعفران نگین منعقد شد و ارزش بیش از ۵۰۲ میلیارد و ۴۹۱ میلیون تومانی برای آن به ثبت رسید.

زعفران نگین با این عملکرد معاملاتی و کسب سهم ۵۷ و ۳۳ درصدی از حجم و ارزش کل قراردادهای منعقده در ماهی که گذشت، توانست مقام نخست معاملات را در حجم و مقام دوم معاملات را در ارزش معاملات از آن خود کند. معامله گران این تعداد قرارداد را در ۳ سررسید تیر، شهریور و آبان ۱۴۰۱ منعقد کردند.

انعقاد ۸۲ هزار و ۱۴۲ قرارداد آتی صندوق طلا در ۴ سررسید خرداد، مرداد، مهر و آذر ۱۴۰۱ نیز ارزش نزدیک به ۱۰۰۲ میلیارد و ۳۶۳ میلیون تومانی را در بازار به ثبت رساند. قراردادهای مذکور ۴۱ درصد از حجم کل و ۶۶ درصد از ارزش کل معاملات را به خود اختصاص دادند و این دارایی پایه رتبه نخست در ارزش معاملات و دوم در حجم معاملات ماهانه را به دست آورد.

در ۳ سررسید تحویل خرداد، مرداد و مهر امسال نیز ۳۹۷۹ قرارداد آتی نقره در بازار منعقد شد و ارزش تقریبی ۸ میلیارد و ۳۵ میلیون تومان برای آن به ثبت رسید.

31620

31621

31622

ارسال نظر

تازه ها