کد خبر 132935

براساس اطلاعیه جدید بورس کالا، فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله در روز سه شنبه ۲۱ تیر انجام میشود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، مدیریت بازارهای مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالا زمان انجام فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله زعفران نگین تحویل تیر ۱۴۰۱ را اعلام کرد.

براساس اطلاعیه جدید بورس کالا، فرآیند تحویل قراردادهای اختیار معامله در روز سه شنبه ۲۱ تیر انجام میشود.

در این اطلاعیه آمده است: فرآیند تحویل از طریق نمادهای زعفران ۰۱۱۰ نگین زرین (زعف ۰۱۱۰ پ ۰۵)، زعفران ۰۱۱۰ نگین روستا (زعف ۰۱۱۰ پ ۰۸)، زعفران ۰۱۱۰ نگین نوین (زعف ۰۱۱۰ پ ۰۹)، زعفران ۰۱۱۰ نگین طلای سرخ (زعف ۰۱۱۰ پ ۱۰)، زعفران ۰۱۱۰ نگین سحرخیز (زعف ۰۱۱۰ پ ۱۱)، زعفران ۰۱۱۰ نگین بیرجند (زعف ۰۱۱۰ پ ۱۶)، زعفران ۰۱۱۰ نگین بهرامن (زعف ۰۱۱۰ پ ۱۸)، زعفران ۰۱۱۰ نگین تروند قاینات (زعف ۰۱۱۰ پ ۱۹)، زعفران ۰۱۱۰ نگین وحدت جام (زعف ۰۱۱۰ پ ۲۰) و زعفران ۰۱۱۰ نگین ملل (زعف ۰۱۱۰ پ ۲۱) امکان پذیر است.

مرجع قیمت نقدی زعفران نگین در آخرین روز معاملاتی جهت تسویه نقدی و محاسبه جرائم نکول، میانگین موزون قیمت پایانی معاملات گواهی سپرده نمادهای زیر در آخرین روز معاملاتی قرارداد اختیار معامله اعلام شد و کلیه مشتریان فروشنده دارای موقعیت باز و خریدارانی که درخواست اعمال خود را ارایه کرده باشند موظفند براساس فرآیند اعلام شده اقدام کنند.

هر قرارداد اختیار زعفران نگین معادل ۱۰۰ گرم زعفران نگین و هر گواهی سپرده کالایی زعفران نگین در کد سهامداری شامل یک گرم زعفران نگین است.

 

دانلود فایل
ارسال نظر

تازه ها