کد خبر 129105

مدیرعامل فرابورس ایران

مدیرعامل فرابورس ایران در مورد دلیل بسته بودن نماد بانک دی در فرابورس گفت: باید صورت‌های مالی این بانک به تأیید بانک مرکزی برسد تا نماد معاملاتی آن باز شود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران در مورد دلیل بسته بودن نمادهای بانکی در فرابورس ایران، اظهار داشت: نماد دو بانک دی و آینده در فرابورس به علت ابهام در صورت‌های مالی بسته است.

مدیرعامل فرابورس ایران گفت:‌ در مورد بانک دی صورت‌های مالی این بانک باید به تأیید بانک مرکزی برسد و بعد از تأیید صورت‌های مالی و ارائه گزارش آن، نماد آن باز خواهد شد.

وی افزود: در مورد بانک آینده هم درباره صورت‌های مالی ارتباط با ایران مال باید شفاف‌سازی صورت گیرد و اگر صورت‌های مالی شفاف این دو بانک ارائه شود، نماد آنها باز می‌شود.

منبع: فارس 

ارسال نظر

تازه ها