کد خبر 128244

شورای عالی بورس با مصوبه افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از ۵۰ به ۶۰ هزار میلیارد تومان موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، با توجه به موافقت شورای عالی بورس با متن پیشنهادی موضوع بند 4-5 مصوبه هیات مدیره سازمان در جلسه نهم اسفند، سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور در صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت از 50 به 60 هزار میلیارد تومان ( ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری) افزایش یافت.

بنابراین گزارش، شورای عالی بورس آذر سال 99 با افزایش سقف قابل صدور واحدهای سرمایه گذاری از 30 به 50 هزار میلیارد تومان ( به ارزش اسمی) موافقت کرده بود.

 

ارسال نظر

تازه ها