کد خبر 116610

در جلسه معاملاتی دیروز ۱۸ مهر ماه در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت ۸۴۰۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی به ارزش ۲۲۴ میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال معامله شد.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در جلسه معاملاتی دیروز ۱۸ مهر ماه در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت ۸۴۰۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی به ارزش ۲۲۴ میلیارد و ۸۰۹ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال معامله شد.

در جلسه معاملاتی دیروز همچنین در بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۱۲۰۰ قرارداد معادل ۲۰۱ هزار و ۶۰۰ کیلووات ساعت به ارزش ۱۴۵ میلیون و ۱۵۲ هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز گذشته قیمت پایانی ۷۲۰ ریال بود.

همچنین در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۴۴ هزار قرارداد معادل ۷ میلیون و ۳۹۲ هزار کیلووات ساعت به ارزش ۴ میلیارد و ۲۱۳ میلیون و ۴۴۰ هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز گذشته، قیمت پایانی معامله ۵۷۰ ریال بود.

خاطر نشان می گردد، در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه ۱۸ آبان ماه گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ پایان جلسه معاملاتی دیروز متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.

همچنین دیروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت۴۰۰۲) ۲۰ قرارداد با ارزش ۳۹۶ میلیون ریال معامله گردید./کالاخبر

ارسال نظر

تازه ها