کد خبر 116433

سازمان بورس اوراق بهادار مجوز افزایش سرمایه برای نمادهای خموتور، ولملت، غنوش، ختراک و سنیر را صادر کرد.

خموتور 

سرمایه فعلی: 142 میلیارد و 884 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 110 درصد 

سرمایه جدید: 300 میلیارد تومان 

منبع: 66 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی / 44 درصد از محل سود انباشته 

به علت:اصلاح ساختار مالی 

ولملت 

سرمایه فعلی: 80 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 87.5 درصد 

سرمایه جدید: 150 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

غنوش 

سرمایه فعلی: 35 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 186 درصد 

سرمایه جدید: 100 درصد 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

ختراک  

سرمایه فعلی: 91 میلیارد و 300 میلیون تومان 

درصد افزایش سرمایه: 100 درصد 

سرمایه جدید: 182 میلیارد و 600 میلیون تومان 

منبع: سود انباشته 

به علت: اصلاح ساختار مالی 

سنیر 

سرمایه فعلی: 10 میلیارد تومان 

درصد افزایش سرمایه: 130 درصد 

سرمایه جدید: 23 میلیارد تومان 

منبع: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی 

به علت: اجرای طرح توسعه 

 

ارسال نظر

تازه ها