کد خبر 112371

در جلسه معاملاتی دیروز ۵ مرداد ماه در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۴۴ هزار و ۸۵۰ قرارداد معادل۳ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۴۴۰ کیلووات ساعت به ارزش ۲ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۷۱۲ هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز گذشته، متوسط قیمت معامله ۶۴۴ ریال بود.

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در جلسه معاملاتی دیروز ۵ مرداد ماه بازار سلف مصرف کنندگان بزرگ برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۵۲۰۰ قرارداد معادل ۱۲۴ هزار و ۸۰۰ کیلووات ساعت برق به ارزش  ۱۱۴ میلیون و ۸۱۶ هزار ریال بود. گفتنی است، قیمت پایانی معامله ۹۲۰ ریال بود. همچنین در بازار عمده فروشی برق بورس انرژی ایران شاهد معامله ۴۴ هزار و ۸۵۰ قرارداد معادل۳ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۴۴۰ کیلووات ساعت به ارزش ۲ میلیارد و ۴۴۷ میلیون و ۷۱۲ هزار ریال بود. شایان ذکر است در روز گذشته، متوسط قیمت معامله ۶۴۴ ریال بود.

در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ گشایش یافتند. همچنین در بازار عمده فروشی برق و بازار مصرف کنندگان بزرگ برق (بازار خرده فروشی برق) نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه و نمادهای بار پیک هفتگی، بار پایه هفتگی، میان باری هفتگی وکم باری هفتگی ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ پایان جلسه معاملاتی دیروز متوقف و فرآیند تحویل آن ها آغاز شد.

همچنین امروز در تابلوی سلف موازی استاندارد برای قراردادهای با سررسید یکسال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، در نماد (سنفت۱۰۲) ۷۲۰۰ قرارداد با ارزشی بالغ بر ۱۰۱ میلیارد و ۲۶۸ میلیون و ۵۷۶ هزار ریال و در نماد (سمیعا۰۰۲) ۱۰۰ قرارداد با ارزش  ۱۳۷ میلیون و ۱۱۳ هزار و ۷۰۰ ریال معامله شد.

لازم به ذکر است در جلسه معاملاتی دیروز ۵ مرداد ماه در بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله بورس انرژی ایران و در تابلوی اوراق گواهی ظرفیت، ۱۰۰ ورقه گواهی ظرفیت نقدی با ارزش ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال معامله شد./کالاخبر

ارسال نظر

تازه ها